xuat-khau-lao-dong-ma-cauLink download Mẫu Quyết định tăng lương 2016

Bạn làm kế toán bạn cần tải cho mình Mẫu Quyết định tăng lương để làm báo cáo duyệt cho xếp ký tăng lương cho mình hay nhân viên của công ty.
 
Sau đây là mẫu quyết định tăng lương năm 2016
 
CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
 
Số: QĐ 0345
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
 
Hà Nội , ngày 01 tháng 07 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên
 
TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau
 
 -  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số QH1945835 ngày 01 tháng 04  năm 2010 về việc thành lập Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau
 
-  Căn cứ Điều lệ Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau Năm 2016
 
-  Căn cứ hợp đồng lao động số HĐLĐ 0123, ngày 03  tháng 05 năm 2015.;
 
-  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN đối với sự phát triển của Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau trong 6 tháng đầu năm 2016.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1:  Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, mức lương của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN sẽ là: 10.000.000 VNĐ( Mười triệu đồng chẵn ).
 
Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN căn cứ quyết định thi hành.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                      Giám Đốc Công Ty
 
    Tổng Giám đốc
 
    Như Điều 2
 
    Lưu HS, HC                                                                                                                                                                          Đã Ký
 
Liên quan: mẫu quyết định tăng lương có danh sách kèm theo ; quyết định tăng lương năm 2016 ; mẫu quyết định tăng lương cho giám đốc ; quyết định tăng lương 2017 ; mẫu quyết định nâng bậc lương của doanh nghiệp ; tải mẫu quyết định tăng lương ; mẫu quyết định nâng lương mới nhất ; mẫu quyết định nâng lương thường xuyên ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn