xuat-khau-lao-dong-ma-cauMẫu đơn xin rút học phí 2016

Đã có nhiều trường hợp học viên mới nộp tiền học phí vào trường hay trung tâm rồi nhưng vì gia đình có việc đột suất mong muốn rút lại học phí. Vậy để các cơ quan đoàn thể tạo điều kiện, thuận tiện cho cả 2 bạn nên làm đơn xin rút lại học phí theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ

 

KÍNH GỬI:   - BAN GIÁM ĐỐC

                        - PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ CHI NHÁNH…….……………

 

Họ và tên Học viên:……………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………Số CMND:……………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Tôi đã đăng ký khóa học Kế toán tổng hợp thực tế tại chi nhánh…………………….

Ngày đăng ký:…………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin rút học phí.

Lý do rút học phí:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kính mong Công ty xem xét và tạo điều kiện để tôi được rút học phí.

 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                        ………..,Ngày …… tháng …… năm 2013

 

XÁC NHẬN CỦA QUẢN LÝ

            CHI NHÁNH                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                 (Ký, ghi họ tên)

 

 

mẫu đơn xin rút bớt học phần
 
mẫu đơn xin rút học bạ thcs
 
mẫu đơn xin rút học bạ chuyển trường
 
mẫu đơn xin rút học bạ trường tiểu học
 
mẫu đơn xin rút học bạ thpt
 
mẫu đơn xin rút học bạ đại học
 
mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh
 
mẫu đơn xin rút hồ sơ nhà đất

 

 

Liên quan: đơn xin nhận lại tiền đặt cọc ; mẫu đơn xin hoàn trả học phí ; mẫu đơn xin rút tiền ký quỹ ; mẫu đơn xin hoàn trả tiền ; mẫu đơn xin rút tiền đặt cọc ; quy định rút học phí ; mẫu đơn xin hoàn lại tiền ; đơn xin rút tiền ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn