xuat-khau-lao-dong-ma-cauMẫu đơn xin chuyển địa điểm học 2016


 Nếu bạn đang học ở cơ sở A muốn chuyển học ở cơ sở B bạn cần làm đơn xin chuyển địa điểm học và xin xác nhận của cơ sở chính nhánh tạo điều kiện giúp đỡ bạn tại cơ sở mới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC

(Áp dụng với tất cả các học viên khi muốn chuyển địa điểm học)

 

 

Kính gửi:            ...………………………............................................

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

Sinh ngày: … / … / ………………………….Nơi sinh(tỉnh, TP): …………………

Địa chỉ liên hệ :………………………………Điện thoại :……..…………………...

Địa điểm đăng ký: …………………………………………………………………..

Học phí đã đóng : ……………………………Ngày đóng :………………………...

Số tiền còn thiếu:………………………………………………… …………………

Là Học viên khóa: …………………………...Học phần đã học :………………….

Lý do chuyển địa điểm học tập:………………………………………….

……………………………………………………………………………

Em xin được chuyển đến địa điểm học tập tại chi nhánh:

……………………………………………………………………………

Kính đề nghị BGĐ cũng phòng Đào tạo xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Em xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Công ty đã đề ra.

Em xin chân thành cám ơn!

 

                                                  …………, ngày ….. tháng ….. năm 2016. 
 

XÁC NHẬN

CỦA QUẢN LÝ CHI NHÁNH

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

mẫu đơn xin chuyển ngành học
 
mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học
 
mẫu đơn xin chuyển trường đại học
 
mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học ngoài tỉnh
 
mẫu đơn xin chuyển trường cấp tiểu học
 
mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh tiểu học
 
mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học trong tỉnh
 
mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học
Liên quan: Mẫu đơn xin chuyển lớp ; Đơn xin chuyển ngành ; Mẫu đơn xin chuyển điểm ; Đơn xin chuyển trường ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn