xuat-khau-lao-dong-ma-cauMẫu đơn đề nghị tạm ứng 2016

Download Mẫu đơn đề nghị tạm ứng 2016 các vấn đề: lương thưởng, chi phí đi đường, hay mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất bạn cần giấy đề nghị tạm ứng như sau:

 

      CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2016

                                                                                              

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

---------------

 

Kính gửi : BAN GIÁM ĐỐC

                     Tôi tên là:………………………………………………………………………            

                       Bộ phận: ……………………………………………………………………….                      

                     Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ………………………………………………….                      

                     Viết bằng chữ: …………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………

 

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và cho phép tạm ứng số tiền trên.

 

 

Người đề nghị

Trưởng bộ phận

TP. Kế toán Nội bộ

 

 

Giám đốc duyệt

 

mẫu đơn đề nghị tạm ứng tiền hàng
 
download mẫu giấy đề nghị tạm ứng
 
mẫu tạm ứng lương
 
mẫu đề nghị tạm ứng theo quyết định 15
 
mẫu đề nghị tạm ứng công trình
 
mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng
 
mẫu đề nghị tạm ứng bằng tiếng anh
 
mẫu đề nghị tạm ứng hợp đồng xây dựng

                   

                

                                                                                                

 

                                                                                        

Liên quan: download mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất ; mẫu bảng tạm ứng lương ; giấy tạm ứng kinh phí ; mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200 ; cách viết giấy đề nghị tạm ứng ; mẫu giấy thanh toán tạm ứng ; mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng ; đơn xin tạm ứng tiền lương ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn