xuat-khau-lao-dong-ma-cauDownload Mẫu biên bản cam kết 2016


Thông thường trong quá trình làm việc, học tập bạn không tránh được sai xót. Khi đó bạn cần sử dụng đến các mẫu biên bản cam kết để 2 bên thống nhất lịch trình làm việc, học tập. Sau đây là bản cam kết mẫu chuẩn 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho học viên đăng ký trong chương trình ưu đãi học phí)

Kính gửi: Công ty xuất khẩu lao động Macau

1. Tên tôi là: Nguyễn Văn A

2. Mã thẻ sinh viên: số 123456789

3. Số CMND: 234253666                         Ngày cấp:  23/05/2010                            Nơi cấp: CA Hà Nội

4. Địa chỉ thường trú: 122 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

5. Tên trường học: Đại học công đoàn

Tôi cam kết hiện tại tôi là sinh viên đang học tại Trường đại học công đoàn

Kính đề nghị Quý Công ty xem xét, áp dụng chương trình ưu đãi học phí theo quy định.

Tôi sẽ nộp bổ sung thẻ sinh viên (bản phô tô) vào buổi đầu tiên của khóa học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Liên quan: bản cam kết đảng viên ; bản cam kết của học sinh thcs ; mẫu giấy cam đoan ; cách viết giấy cam kết ; biên bản cam kết không vi phạm ; mẫu cam kết trả nợ ; mẫu bản cam kết giữa hai bên ; mẫu bản cam kết làm việc ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn