xuat-khau-lao-dong-ma-cauDownload Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất 2016

Hiện nay mỗi công ty có nhiều ban bệ khác nhau, mỗi phòng có chức năng khác nhau. Nhiều lúc cơ sở vật chất phòng này cung cấp phòng kia cần đến mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất để xác minh, đối chứng đồng thời chịu trách nhiệm về tài sản mình quản lý.

CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Người bàn giao

 Trịnh Xuận A

Chức vụ

 Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Người nhận bàn giao

 Vũ Thị Bê

Chức vụ

 Quản Lý chi nhánh Vĩnh Phúc

 

II. NỘI DUNG BÀN GIAO:

- Bảng thống kê tài sản bàn giao;

Số TT

Khoản mục

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

01

Tivi

Chiếc

01

10.000.000 VNĐ ( Hoá đơn kèm theo)

02

Điều Hoà

chiếc

02

20.000.000 VNĐ

03

Máy Chiếu

chiếc

01

 

04

 Bàn ghế liền

chiếc

20

 

05

Máy in

chiếc

01

 

 

Biên bản này lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản.

 

 

          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

Liên quan: bien ban kiem tra co so vat chat nha truong ; biên bản bàn giao phòng học ; biên bản kiểm kê cơ sở vật chất trường học ; biên bản bàn giao csvc lớp học ; biên bản bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết ; biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường ; biên bản bàn giao tài sản lớp học ; biên bản kiểm tra cơ sở vật chất lớp học ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn