xuat-khau-lao-dong-ma-cauHợp đồng lao động Đài Loan người nước ngoài

Một khi được tuyển dụng, bạn sẽ có hợp đồng cố định (công việc liên tục) hoặc một hợp đồng không cố định.
 
Rời một hợp đồng
 
Các điều kiện chấm dứt hợp đồng sớm hơn ngày đã thỏa thuận bao gồm, nhưng không giới hạn ở các lý do như thiên tai, vắng mặt của người lao động, vi phạm luật lao động, điều kiện lao động nghèo nàn hoặc nguy hiểm, và không trả lương của người sử dụng lao động. Chương 2 của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động của Đài Loan đã nêu đầy đủ các quyền chấm dứt hợp đồng sớm của bạn. 
 
Tiền lương
 
Trừ trường hợp có quy định khác trong hợp đồng của bạn, tiền lương thường được thanh toán ít nhất hai lần một tháng. Mức lương tối thiểu tại Đài Loan là NT $ 19,407 mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Việc làm thêm giờ thường được tính ra khi hai giờ hoặc ít hơn được trả bằng 1/3 mức bình thường. 
 
Giờ làm việc, nghỉ giải lao và nghỉ phép
 
Giờ làm việc thông thường không được vượt quá 84 giờ trong hai tuần và ít nhất một ngày trong tuần sẽ được cấp như một ngày nghỉ. Một khoảng nghỉ 30 phút cũng phải được cung cấp cho bốn giờ làm việc liên tục. 
 
Quyền lợi kỳ nghỉ hàng năm được Cơ quan có Thẩm quyền Trung ương chỉ định và cũng quy định rằng những người chọn hoặc phải làm việc vào các ngày lễ này phải được trả gấp đôi với mức bình thường.  
 
Nghỉ thai sản
 
Nếu bạn đã làm việc hơn sáu tháng, bạn sẽ được quyền nhận được tám tuần nghỉ đẻ được trả lương. Tuy nhiên, nếu bạn đã làm việc ít hơn sáu tháng, thai sản sẽ được trả bằng một nửa mức bình thường.
Liên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn